Általános üzleti feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen általános üzleti feltételek (a továbbiakban „ÁÜF”) a Kriváň apartmanház üzemeltetője által nyújtott szállásszolgáltatások online foglalásaira, az üzemeltető online foglalási rendszerének használatára, az ügyfél által a jelen internetes honlapon megvalósított online foglalás fizetési és törlési feltételeire, továbbá az online foglalás során keletkezett jogviszonyokból eredő további jogokra és kötelezettségekre érvényesek.

1.2 Az ügyfél csak akkor használhatja az online foglalást, ha elfogadja az ÁÜF-et. Az ügyfélnek ajánlott a saját érdekében, hogy megismerje a jelen ÁÜF-et a foglalás befejezése előtt. Az online foglalás ismételt használata előtt az ügyfél köteles mindig megismerni az ÁÜF aktuális változatát. A szálláshely üzemeltetője fenntartja a jelen ÁÜF egyoldalú módosítását, ugyanakkor az ÁÜF változtatás csak az üzemeltető internetes honlapján történő közzétételének napjától hatályos. Ha az ügyfél nem ért egyet a jelen ÁÜF valamely rendelkezésével, a szálláshely üzemeltetője felkéri, hogy ne használja az online foglalási rendszert. A foglalás visszaigazolásával az ügyfél feltétel nélküli elfogadja a jelen ÁÜF-et.

1.3 Minden ügyfél tudomásul veszi, hogy a foglalás és a szolgáltatás nyújtásának árai és feltételei kizárólag a jelen honlapon keresztül megvalósuló online foglalásokra érvényesek.

1.4 Az online foglalási rendszer használatával az ügyfél kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, és alkalmas a saját nevében jogok megszerzésére és kötelezettségek átvállalására.

 

2. FOGLALÁS

2.1 Az online foglalásnál az ügyfél böngészheti az aktuális szabad szállásajánlatokat a szálláshelyen a foglalási űrlapban megadott követelmények alapján (érkezés dátuma, távozás dátuma, szoba típusa, stb.).2.2 Az online foglalásnál a tartózkodás kezdeti és záródátumának, a szoba típusának, a kiegészítő szolgáltatásoknak, stb. kiválasztása után az ügyfél kitölti a szükséges adatokat.2.3 A megkövetelt adatok kitöltése után és a jelen ÁÜF szerinti fizetés teljesítése, valamint az adatok ellenőrzése után az ügyfélnek haladéktalanul elküldik az általa megadott e-mail címre a foglalás visszaigazolását a foglalási szám megadásával. A kiosztott foglalási szám a foglalás visszaigazolására szolgál kapcsolattartási adatként a foglalás esetleges módosítása vagy törlése megvalósítására, illetve a szállás elfoglalásakor a visszaigazolásra. A megadott okból az ügyfél köteles a foglalási számot biztonságosan megőrizni.

 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 Az ügyfél által lefoglalt tartózkodás fizetését online foglaláskor az ügyfél teljes egészében köteles kifizetni az online foglalás során a hitelkártyával történő fizetés révén (eCard). A fenti ok miatt az online foglaláskor az eCard kártyával történő fizetésnél az ügyféltől igénylik a hitelkártya/bankkártya számát. A foglalás visszaigazolásával ügyfél engedélyezi a lefoglalt szállás teljes összegű kifizetését a szálláshely üzemeltetője javára (a tartózkodás árának levonásával), és feljogosítja a szálláshely üzemeltetőjét ennek a díjfizetésnek a megvalósítására. A tartózkodás teljes árát azonnal átutalják a szálláshely üzemeltetője bankszámlájának javára.3.2 A szálláshely üzemeltetőjének eljárása és tevékenysége etikai alapelveken nyugszik, és figyelembe veszi az ügyfél magánéletét. A foglalási rendszer az érzékeny adatok és egyéb adatok legkorszerűbb kódrendszerét alkalmazza, szavatolva az ügyfél átutaláskor nyújtott adatainak teljeskörű biztonságát.3.3 Az ügyfél meghatalmazza a szálláshely üzemeltetőjét a hitelkártyáról/bankkártyáról nyújtott információk ellenőrzésére a bank vagy a hitelkártyát/bankkártyát kiállító társaság illetékes call-centerében.

 

4. A FOGLALÁS MÓDOSÍTÁSAI ÉS A TÖRLÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az ügyfél a teljesült online foglalást elektronikusan módosíthatja az ügyfél által az online foglaláskor megadott e-mail cím és az ügyfélnek kiosztott és az online foglalás teljesülése után írásban, telefonon a +421 919 192 534 telefonszámról vagy a szálláshely üzemeltetőjének foglalása osztálya révén a recepcia.krivan@gmail.com. email címről e-mailben elküldött foglalási szám megadásával. Ha az ügyfél módosítani kívánja az online foglalást az ügyfél köteles megadni az ügyfélnek az online foglalás teljesülésekor kiosztott és az online foglalás teljesülésekor az általa megadott e-mail címre elküldött foglalási számot. Ha az ügyfél módosítani kívánja a kapacitásbeli vagy egyéb üzemi okokból nem teljesíthető online foglalást, a szálláshely üzemeltetője minden lépést megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen az ügyféligényeknek, de a szálláshely üzemeltetője nem kötelezhető a teljesült online foglalás módosítási igényének megfelelni, és ügyfélnek nem keletkezik kártérítési igénye vagy egyéb teljesítési igénye üzemeltetővel szemben a teljesült online foglalás módosításának elutasítása miatt.4.2 Ha ügyfél eláll a szerződéstől és törli a foglalást a szálláshely üzemeltetőjét sztornódíj illeti meg a következők szerint:Minden tartózkodásra érvényes sztornódíjak

· 30 vagy annál több napon belül a törlés díjtalan
· a tartózkodás kezdete előtt kevesebb mint 30 nappal sztornódíj a szállás díjának 50%-a

4.2 Ha ügyfél nem foglalja el a lefoglalt szállást, a szálláshely üzemeltetőjét a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 50%-ig sztornódíj illeti meg.4.4 Ha ügyfél eláll a szerződéstől és törli a foglalást vagy ha ügyfél részlegesen áll el a szerződéstől és részlegesen törli a foglalást, vagy nem foglalja el a lefoglalt kedvezményes árú szálláshelyet (az ÁÜF 6. cikke) a szálláshely üzemeltetőjét a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 50%-ig sztornódíj illeti meg.4.5 Ha ügyfél eláll a szerződéstől és törli a foglalást vagy ha ügyfél részlegesen áll el a szerződéstől és részlegesen törli a foglalást, vagy nem foglalja el a lefoglalt szálláshelyet rendkívüli esetek miatt (betegség, haláleset, természeti csapás, stb.), a szálláshely üzemeltetője lemondhat az őt megillető sztornódíjról az ügyfél szerződéstől való elállásának és a foglalás törlésének, illetve a szerződéstől való részleges elállásának és a foglalás részleges törlésének vagy a lefoglalt szállás ügyfél által történő elfoglalása elmulasztásának komoly okát igazoló hiteles bizonyíték bemutatása után.4.6 Ha ügyfél eláll a szerződéstől és törli a foglalást vagy ha ügyfél részlegesen áll el a szerződéstől és részlegesen törli a foglalást, vagy nem foglalja el a lefoglalt szálláshelyet, a szálláshely üzemeltetője értesítést küld a üzemeltetői sztornódíj követelés érvényesítéséről és nagyságáról a jelen ÁÜF értelmében 14 napon belül az ügyfél szerződéstől való elállásának és a foglalás törlésének napjától, illetve a szerződéstől való részleges elállásának és a foglalás részleges törlésének napjától vagy a lefoglalt szállás ügyfél által történő elfoglalása elmulasztásának napjától. Az ügyfél a megrendelés visszaigazolásával és a jelen ÁÜF elfogadásával egyetért és tudomásul veszi, hogy ha ügyfél eláll a szerződéstől és törli a foglalást vagy ha ügyfél részlegesen áll el a szerződéstől és részlegesen törli a foglalást, vagy nem foglalja el a lefoglalt szálláshelyet a szálláshely üzemeltetője egyoldalúan beszámíthatja ügyfél követelését a szállás ügyfél által kifizetett árának visszafizetésére a szálláshely üzemeltetőjének követelésével szemben a sztornódíj kifizetésére vonatkozóan a jelen ÁÜF-ben szereplő nagyságban, amellyel ezeket a követeléseket fedezik, ugyanakkor az ügyfél és szálláshely üzemeltető kölcsönös követelését meghaladó összeget a szálláshely üzemeltető banki átutalással fizeti vissza ügyfél bankszámlájára, amelyről a szállás árát az online foglaláskor átutalták, mégpedig 30 munkanapon belül azt követően, hogy az ügyfél elállt a szerződéstől és törlte a foglalást vagy ha ügyfél részlegesen állt el a szerződéstől és részlegesen törlte a foglalást, vagy nem foglalta el a lefoglalt szálláshelyet. A visszafizetett szállásárral kapcsolatos banki költségek az ügyfelet terhelik.

 

5. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

5.1 Az online foglaláskor felmerülő kérdések vagy kétségek esetén ügyfél fordulhat a szálláshely üzemeltető foglalási osztályához telefonon az alábbi telefonszámon: +421 919 192 534 vagy emailben: recepcia.krivan@gmail.com5.2 A Check-in a foglalás értelmében tartózkodás kezdetének napján 14.00 órától lehetséges, a Check-out a foglalás értelmében a tartózkodás utolsó napján 10.00 óráig lehetséges.

5.3 Külön igények esetén (gyermekágy, későbbi érkezés vagy távozás a szálláshelyről - late check-in vagy late check-out) vagy kiegészítő szolgáltatások foglalási igénye esetén ügyfél fordulhat a szálláshely üzemeltető foglalási osztályához telefonon az alábbi telefonszámon: +421 919 192 534 vagy emailben: recepcia.krivan@gmail.com

 

6. AKCIÓS SZÁLLÁSOK

6.1 Szálláshely üzemeltető kedvezményes szállásajánlatokat kínálhat (last minute, first minute, stb.). A kedvezményes szálláshelyek korlátozott számban érhetők el.

6.2 A kedvezményes szálláshely foglalásához és teljesüléséhez kizárólag a kedvezményes tartózkodásra érvényes különleges üzleti feltételek érvényesek, amelyek előnyt élveznek a jelen ÁÜF-fel szemben. A jelen ÁÜF a kedvezményes szálláshelyeknél csak azon részekben alkalmazandók, amelyeket a különleges üzleti feltételek nem szabályoznak.

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A MAGÁNÉLET VÉDELME

7.1 A szálláshely üzemeltető társaság

A3M Apartments s.r.o.
Topoľová 2264/50, 95501
Topoľčany

Adószáma: 47830638
Adószáma: 2024114873
EU-adószáma: SK2024114873

cégjegyzése: Nyitrai Járásbíróság
részleg: Sro, cégjegyzékszám: 37536/N, (a továbbiakban A3M Apartments s.r.o.)

a személyes adatok kezelését a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező jogszabályaival, különösen a GDPR személyes adatok védelméről és bizonyos törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló 2018. évi 18. törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EÚ) Rendeletével a személyes adatok védelméről és bizonyos törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2013. évi 122. törvény értelmében végzi hivatkozással a 2014. évi 84. törvény hatályos és aktuális változatára (a továbbiakban „törvény”).

Az üzemeltető, az A3M Apartments, s.r.o. társaság az ügyfelek személyes adatait a foglalások, az ügyfelek által az üzemeltető létesítményeiben használt szolgáltatások értékesítése és a használatuk ellenőrzése céljából kezeli. A személyes adatokat a kezelési cél legszükségesebb mértékének – foglalások, az ügyfelek által az üzemeltető létesítményeiben használt szolgáltatások értékesítése és a használatuk ellenőrzése – teljesüléséig kezeli, de az adatgyűjtéstől számított legfeljebb két évig. A foglalások, az ügyfelek által az üzemeltető létesítményeiben használt szolgáltatások értékesítése és a használatuk ellenőrzése céljára történő személyes adatkezelést az A3M Apartments, s.r.o. társaság az ügyfél szállásfoglaláskor adott jóváhagyása alapján kezeli.

7.3 Az A3M Apartments, s.r.o. társaság az ügyfél személyes adatait marketing céllal kezeli, amennyiben az ügyfél ezt kifejezetten jóváhagyta az online foglaláskor kitöltött adatoknál, illetve a jóváhagyását a személyes adatok kezelésének jóváhagyására kattintva megadta.

7.4 A személyes adatok marketing céllal történő kezelésének terjedelme: keresztnév és vezetéknév, elektronikus levelezési cím, mobiltelefonszám. Az ügyfél az online foglalás kitöltésekor és a személyes adatok kezelésével történő jóváhagyásra kattintással

7.5 Az A3M Apartments, s.r.o. üzemeltető társaság a személyes adatok kezelésekor olyan adatkezelést is folytathat, amelyek magukban foglalják az átadott személyes adatok külföldre történő továbbítását az Európai Unió tagállamaiba, illetve az ilyen adatokhoz való hozzáférést külföldről távolsági hozzáféréssel az ilyen országban letelepedett közvetítő adminisztratív informatikai rendszere miatt. Az adatátvitelkor az üzemeltető maximálisan ügyel a személyes adatok biztonságára kódolással és az adatátvitel biztonságának megőrzésére használt szoftveres és hardveres eszközökkel.

7.6 Az A3M Apartments, s.r.o. üzemeltető társaság rendkívül magasszintű etikai szabályokat alkalmaz, és figyelembe veszi az ügyfelek magánéletének védelmét. A törvényben vagy más általánosan kötelező jogszabályban megkövetelt adatközlés kivételével üzemeltető nem adja át az ügyfél jóváhagyása nélkül a személyes adatait harmadik félnek vagy más címzettnek. A foglalási rendszer az érzékeny adatok jelenleg elérhető legkorszerűbb kódrendszerét alkalmazza.

7.7 Az A3M Apartments, s.r.o. üzemeltető társaság a Szlovák Köztársaság jogszabályaival összhangban minden intézkedést és műveltet megtesz a személyes adatok kezelésére úgy, hogy az érintetteket megfelelően és időben figyelmeztesse a Szlovák Köztársaság jogszabályai, az európai jogrend és a kötelező érvényű nemzetközi szerződések és megállapodások alapján őket megillető jogaikról. Az érintett jogos kérelme esetén üzemeltető a kérelmet a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül elintézi.

7.8 Az érintett az üzemeltetőnek címzett írásbeli kérelem alapján tájékoztatást kérhet arról, hogy kezelésre kerültek-e az üzemeltető informatikai rendszerében a személyes adatai, milyen forrásból kerültek beszerzésre a személyes adatok, a kezelt személyes adatok terjedelméről vagy jegyzékéről szóló információkról, a hiányos, helytelen vagy nem aktuális személyes adatok helyesbítéséről vagy megsemmisítéséről, a személyes adatok megsemmisítéséről, amelyek adatkezelési célja érvényét vesztette vagy amelyeket jogszerűtlenül kerültek kezelésre.7.9 Az érintett tiltakozhat a személyes adatai attól eltérő céllal történő kezelése ellen, amelyekre a személyes adatokat érvényesen átadták, a személyes adatok olyan kezelése ellen, amelyek jogszerűtlenül és indokoltan beavatkozhatnak a jogaiba vagy a joggal védett érdekeibe, ha ez a tiltakozása megalapozott. Üzemeltető köteles az ilyen személyes adatokat haladéktalanul blokkolni és megsemmisíteni közvetlenül az ezt megengedő körülmények esetén.7.10 Ha érintettben felmerül a személyes adatai jogszerűtlen kezelésének gyanúja, indítványt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a személyes adatvédelmi eljárás kezdeményezésére.7.11 A nem teljesen cselekvőképes érintett a jogait a jogi képviselője révén érvényesítheti.7.12 Az elhunyt érintett jogait a hozzátartozója érvényesítheti a Szlovák Köztársaság külön jogszabályai értelmében.

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 A jelen ÁÜF-et és az annak alapján keletkezett jogviszonyokat a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza. 8.2 Amennyiben a jelen ÁÜF bizonyos rendelkezése érvénytelenné, hatályon kívülivé vagy behajthatatlanná válik, az nem érinti az ÁÜF többi rendelkezésének érvényességét, hatályát vagy behajthatóságát. 8.3 Az ügyfél az online foglalás megerősítésekor elfogadja a jelen ÁÜF-et és kötelezettséget vállal annak betartására. Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen ÁÜF módosítására. Az ÁÜF módosításának írásbeli bejelentési kötelezettsége a módosított ÁÜF szálláslétesítmény üzemeltető internetes honlapján www.apartmany-besenova.sk történő közzétételével teljesül. A jelen ÁÜF 2017. június 1-jén válik érvényessé és lép hatályba A3M Apartments s.r.o. Topoľová 2264/50 95501 Topoľčany, Szlovák Köztársaság, Stat. számjele: 47830638 EU-adószáma: SK2024114873, a társaságot a Nyirai Járásbíróság Kereskedelmi Cégjegyzékében jegyezték be, Részleg: Sro, cégjegyzékszám: 37536/N.