Szállodai házirend

1. Az apartmanház csak a megfelelően bejelentkezett vendégek elhelyezését biztosítja. Ezzel a céllal a látogató bemutatja a szálloda recepciós dolgozójának a személyes iratait, a személyigazolványát vagy az érvényes útlevelét. A recepciós dolgozó bevezeti a vendég személyes adatait a PREVIO recepciós rendszerbe, és visszaadja a személyes iratait a vendégnek.

2. A apartmanokat csak olyan személyek használhatják, akik nem szenvednek fertőző betegségben.

3. Az apartmanház különleges esetekben a megállapodottól eltérő szálláshelyet is felajánlhat a vendégeknek, ha az nem tér el lényegesen a már visszaigazolt megrendeléstől.

4. A szálláshely külön előírás (51.§ Küldeményfogadási rend) szerint veszi át az elszállásolt vendégeknek vagy a szállásszolgáltatást megrendelő vendégeknek címzett leveleket. Ezeket a küldeményeket köteles a címzettnek kézbesíteni, ha pedig ez nem lehetséges, köteles visszaküldeni a feladónak.

5. Az apartmanház a vendég sérülése vagy megbetegedése esetén orvosi segítséget nyújt, vagy biztosítja a kórházba szállítását.

6. Az apartmanház az elszállásolt vendégeknek a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának szálláshelyek besorolásának szabályozásáról szóló 2001. évi 419. törvényrendeletében szabályozott mértékű szolgáltatásokat nyújt.

7. A vendég az apartmant addig használhatja, amíg erre megállapodást kötött a szálláshely üzemeltetővel érkezéskor.

8. A szálláshelyen nem elszállásolt vendég köteles a látogatását jelenteni a recepción. Az apartmanokban reggel 8 és este 22 óra között engedélyezett a látogatás.

9. A vendég a tartózkodását a recepcióra érkezéskor számolja el. A vendég köteles a távozás napján legkésőbb 10 óráig kijelentkezni és a szobáját átadni. Ha a vendég ezt elmulasztja a
megadott határidőig, az Apartmanház a következő napi szállását is felszámíthatja neki.

10. A vendég az apartmant 14 órától foglalhatja el. Ha a vendég reggel 6 óra előtt foglalja el a szállást, köteles kifizetni az előző éjszaka szállásárát is.

11. A vendég köteles a szobájából távozáskor elzárni a vízcsapokat, kikapcsolni az apartmanban és a hozzátartozó helyeken az elektromos világítást és a további elektromos fogyasztókat (rádió, televíziót, stb.) és becsukni az ajtót. A tartózkodás végén, a távozás napján köteles kijelentkezni a szálláshelyről, és köteles átadni a mágneskártyát és a kulcsokat a recepción.

12. Biztonsági okokból nem engedélyezett a 10 évnél fiatalabb gyermekek felügyelet nélkül hagyása az apartmanban és az Apartmanház további közösségi tereiben.

13. A vendég nem vihet sportszereket és tárgyakat az apartmanba, amelynek megőrzésére külön helyet tartanak fenn.

14. Az értéktárgyak megőrzésére a vendégnek az apartmanokban lévő trezorok szolgálnak.

15. Az apartmanház felelősséget vállal a polgári törvénykönyv 758.§-a és a 433.§-a rendelkezési értelmében a vendég által a szálláshelyre bevitt tárgyakért, ha ezeket a tárgyakat az erre fenntartott helyen, vagy a szokásos tárolóhelyen helyezte el. A pénzeszközökért és értéktárgyakért az Apartmanház csak akkor vállal felelősséget, ha azokat bizonylat ellenében megőrzésre átvette a polgári törvénykönyv 434.§-a rendelkezési értelmében.

16. A vendég köteles este 22 óra és reggel 6 óra között fenntartani az éjjeli nyugalmat.

17. Az Apartmanházban egy jól látható helyen van kifüggesztve a tűzvédelmi rend, amit a vendégek kötelesek betartani a tartózkodásuk idején.

18. A dohányzás kizárólag a külső terekben engedélyezett. Az Apartmanházban és a közösségi terekben szigorú dohányzási tilalom érvényes. Az Apartmanház a fenti tilalom
megsértéséért 50,- EUR bírságot szabhat ki.

19. A panaszkezelési rend az Apartmanház recepcióján és a jelen honlapon áll rendelkezésre.

20. Az Apartmanház vagyonában keletkezett károkért a vendég felelős a hatályos jogszabályok értelmében.

21. Az Apartmanház területére gépjárművel csak a bekötőutakon lehet közlekedni, és a gépjárművekkel kizárólag a kijelölt vendégek részére fenntartott parkolóhelyen lehet
megállni.

22. A szállásszolgáltatásokért és az egyéb szolgáltatásokért a vendég köteles előre fizetni a szállás elfogalásakor. A számla a vendégnek történő bemutatáskor esedékes.

23. A vendégek panaszait és a tevékenység javítására vonatkozó javaslatait a recepció fogadja.

24. A kutyák és más háziállatok csak a különleges szabályzat alapján szállásolhatók el.

25. Az elszállásolt vendégek kötelesek betartani a szállodai házirend rendelkezéseit. Ha a vendég durván megsérti a szállodai házirendet az Apartmanház a polgári törvénykönyv 759.§ (2) bekezdése értelmében elállhat a szállásszolgáltatások szerződésétől még a megállapodott határidő előtt.
A3M Apartments s.r.o., Topoľová 2264/50, 95501 Topoľčany. A társaság cégjegyzése: Nyitra Járásbíróság cégjegyzéke, részleg: Sro, cégjegyzékszáma: 37536/N.