Apartmány Kriváň Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícií.

Apartmánový dom Kriváň Havranova 252
034 83 Bešeňová

E-mail (informácie & rezervácie):  recepcia.krivan@gmail.com
Tel. číslo  (informácie & rezervácie):  +421 919 192 534

Fakturačné údaje:
A3M Apartments,s.r.o., Topoľová 2264/50, 955 01 Topoľčany
IČ: 47830638, DIČ: 2024114873, IČ DPH: SK2024114873

 Facebook 
 

Bankové spojenie

  • Názov účtu: ČSOB
  • Číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 2259 8937
  • Kód banky: 7500
  • Názov banky: ČSOB Topoľčany
  • IBAN: SK18 7500 0000 0040 2259 8937, SWIFT: CEKOSKBX
 
Červenohorské sedlo